การจัดการความรู้ สป.มท. - หน้าหลัก
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
05:27:04 - 26.09.2016

สมาชิกlog in

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Visitors Counter

26439277
หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรมเดือนกันยายน 2559
เขียนโดย ทีม KM   
Wednesday, 14 September 2016
แผน KM ปี 2559
เขียนโดย ทีม KM   
Tuesday, 22 March 2016

 

แผน KM ปี 2559

 

การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

2. ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

3. การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 May 2016 )
ค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เขียนโดย ทีม KM   
Wednesday, 27 October 2010
     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(Core Value) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นคุณธรรมประจำใจ  และก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี
                                    " วิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง"
     วิสัยทัศน์ดี  หมายถึง  ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบงานปฏิบติและ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์  จึงต้องเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้และมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกลไปข้างหน้า
     มีคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล  และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

     น้อมนำความพอเพียง หมายถึง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ


 แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 October 2015 )

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดแสดงความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจในการให้บริการความรู้ของเว็บไซต์ km สป.มท. มากน้อยเพียงใด