รายละเอียดหนังสือ
ชื่อหนังสือ :  รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ฉบับ :  2553
ชื่อผู้แต่ง :  กระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผน
คำสำคัญ 1 :  ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-
คำสำคัญ 2 :  80 พรรษา
คำสำคัญ 3 :  ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชกรณียกิจ
คำสำคัญ 4 :  วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธ.ค. 2550)
คำสำคัญ 5 : 
รายละเอียด :  สรุปรายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะกรรมการที่จัดงาน แนวทางการดำเนินงาน, งานรัฐพิธี, งานศาสนพิธี, งานเฉลิมฉลอง, การพระราชทานอภัยโทษ, การจัดทำของที่ระลึกและสิ่งอนุสรณ์, การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ, การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสของคณะรัฐมนตี, โครงการ / กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ .....ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผน http://www.ppb.moi.go.th/midev04/upload/king%20E-book.pdf
ประเภทของหนังสือ :  มท, เอกสารสิ่งพิมพ์ของกระทรวงมหาดไทย
หมวดของหนังสือ :  900, ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
ดาวน์โหลดหนังสือ :  *หากคลิกเปิดไม่ได้ให้คลิกขวาที่ปุ่ม แล้วเลือก Save Target As..