การจัดการความรู้ สป.มท. - ข่าวกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
หน้าหลัก arrow ข่าวสารน่ารู้ arrow ข่าวกิจกรรม KM arrow ข่าวกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553
ข่าวกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 PDF พิมพ์ ส่งเมล
Friday, 19 February 2010

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณ  วันที่ 10 ก.พ.53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กถ. ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ 

การประชุมเพื่อร่างกิจกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้  แผน 1 วันที่ 15 และ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สดร. ชั้น 4 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

การประชุมเพื่อร่างกิจกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้  แผน 2 วันที่ 16 และ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สดร. ชั้น 4 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

การประชุมเพื่อร่างกิจกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้  แผน 3 วันที่ 17 และ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สดร. ชั้น 4 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

การบรรยายผ่าน VCS เรื่อง กฎหมายข้าราชการพลเรือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าราชการควรรู้  โดย นายศรัณย์  พรไพศาล  ผอ.สำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประชุมชี้แจงผ่าน VCS เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการเป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดย สำนักงาน ป,ป.ช. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การบรรยายเรื่อง ปัญญาชนวิถีพุทธ โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ วันที่ 23 ก.พ.53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบนดำรงราชานุภาพ

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม่  วันที่ 24ก.พ.53 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.-2 เม.ย. 53 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสุตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 54 ระหว่างวันที่ 10 ก.พ.-17 มิ.ย. 53  ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 February 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

ข่าวประชาสัมพันธ์