จำนวนผู้เข้าชม
conter12

สารพันความรู้น่าสนใจ โดย นายสุดจิต นิมิตกุล

       

ประวัติผู้เขียน

                  

        นายสุดจิต นิมิตกุล เคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (ระดับรองอธิบดี) ผู้ว่าราชการจังหวัด

อธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาต มูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)

       จุดประสงค์ในการเขียน
              เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทั่วไป  ซึ่งบางเรื่องอาจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

        หัวข้อที่นำเสนอ

313
อายุมากขึ้นต้องไปโรงพยาบาลบ่อย
312
อยากให้คนไทยเป็นเจ้าของที่ดิน
311
อย่าเพิ่งหยุดทำงาน
310
สมัยนิยมและเหตุการณ์
309
พอในทางปฏิบัติ
308
พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม
307
น้ำในประสบการณ์ของผม
306
นักสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติจริงมาตลอด
305
ทำตัวเหมือนน้ำไม่เต็มโอ่ง
304
ทริปริมโขงภาคอีสาน
303
ดูภาพวาดอันงดงามที่สเปน
302
ดูแลสถานที่ของตัวเองให้เป็นรมณีย์
301
ชีวิตจริงในทางปฏิบัติ