องค์ความรู้ : ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

       องค์ความรู้ : ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประกอบด้วย
       1. คู่มือปฏิบัติการ
       2. ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม

       คู่มือปฏิบัติงาน ได้แก่

       1. คู่มือบริการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
       2. คู่มือ เรื่องราวร้องทุกข์ Smile Line 1567 Data Center

     ประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม ได้แก่

       1. มหาดไทยกำชับ ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ช่วงสงกรานต์ มีประชาชนใช้บริการกว่า 1.6 แสนราย
          (ที่มา : จดหมายข่าวมหาดไทย)
       2. เปิดแฟ้มศูนย์ดำรงธรรม รวดเร็ว เห็นผล ทันใจใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม บริการตลอด 24 ชั่วโมง
          (ที่มา : จดหมายข่าวมหาดไทย)