องค์ความรู้ : โครงการตลาดประชารัฐ       

              1. คู่มือ แนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ >> ดาวน์โหลด

              2. ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท >> ดาวน์โหลด

              3. ตลาดประชารัฐ Green Market >> ดาวน์โหลด

              4. ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ >> ดาวน์โหลด

              5. ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ >> ดาวน์โหลด

              6. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข >> ดาวน์โหลด

              7. ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด >> ดาวน์โหลด

              8. ตลาดประชารัฐ Modern Trade >> ดาวน์โหลด

              9. ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. >> ดาวน์โหลด

              10. ตลาดประชารัฐ ต้องชม >> ดาวน์โหลด

              11. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม >> ดาวน์โหลด