นานาสาระ กับ 9 ชช.

       วัตถุประสงค์ในการจัดทำ "นานาสาระ"
               คอลัมน์ "นานาสาระ" ในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสารสนเทศ ความรู้ และข้อคิดน่าสนใจที่ผู้เขียนได้ค้นพบ หรือรับทราบมาเผยแพร่แก่
       เจ้าหน้าที่มหาดไทยและบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประกอบการคิด การใช้วิจารณญาณ หรือเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน และการครองตน

       หัวข้อที่นำเสนอ

              1. BART รถรางไฟฟ้าซานฟรานซิสโก
              2. 10 วิธีจิตสงบ
              3. แผนยุทธศาสคร์ : อะไร ทำไม
              4. การครองตน - พระราชดำรัส
              5. การครองคน - พระราชดำรัส
              6. การครองงาน - พระราชดำรัส
              7. ทำงานหนักอย่างมีสติ : บทเรียนจากคุณกอบชัย
              8. กระทรวงมหาดไทย_ฝรั่งเศส
              9. ENA_สถาบันพัฒนานักบริหาร_ฝรั่งเศส
              10. BERR สำนักงานกำกับและสนับสนุนธุรกิจ -อังกฤษ
              11. City of London  - อปท ของอังกฤษ
              12. โรงงานปลูกดอกไม้ - เนเธอร์แลนด์
              13. มหัศจรรย์มนุษย์ 1 : ตาบอดวาดรูปได้
              14. มหัศจรรย์มนุษย์ 2 :คนไม่กลัวหนาว
              15. ขีดสมรรถนะ (competency)
              16. การบริหารเชิงกลยุทธ์
              17. นักการเมืองกับข้าราชการ (updated)
              18. การแต่งตั้งผู้บริหารให้เหมาะกับลักษณะงานของจังหวัด
              19. การประเมินขีดสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของ สป.มท.
              20. ระดับ competency ของตำแหน่งต่างๆ ใน สป.มท.
              21. ผู้นำที่ทำองค์กรล่มสลาย
              22. จิตรลดารโหฐาน : บ้านของพ่อ
              23. เทคนิคจัดทำแผนและโครงการ 
              24. การประเมินข้าราชการ สป.มท.
              25. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการ (หมวด 6 PMQA)
              26. วิธีทำให้คิดบวก 
              27. วิธีหาความคิดเด็ด อย่างด่วน 
              28. ต้องทำไงให้ใช้รถได้มากกว่าแสน ก.ม.
              29. การสร้างสมาธิ
              30. วิธีปลุกกำลังใจให้คึก
              31. ก้าวหน้าไปข้างหลังดูบ้าง
              32. สติปัญญาไม่มีขอบเขตสิ้นสุด
              33. ให้ถูกต้องก่อนจึงค่อยเร่งให้เร็ว
              34. สั่งสมองของคุณได้
              35. เทคนิคการ "บ๊อง" เพื่อเพิ่ม IQ
              36. การขับเคลื่อนชีวิต
              37. วิธีทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จแบบอาร์โนลด์
              38. แนวทางจริยธรรมข้าราชการ
              39. ฝึกต้วอย่างไรให้เก่งแบบเจมส์ บอนด์
              40. จรเข้ยักษ์ ขนาดน่าตกใจ
              41. วิถีผู้ชนะ
              42. password ที่ไม่ควรใช้
              43. สั่งจิตไร้สำนึกของเขา ให้พึงพอใจเรา 
              44. ศัพท์อาเซียน สำหรับการบริหารงานพัฒนาจังหวัด